DOBÓR I PRZEGLĄDY OKRESOWE ŚOI

Zgodne z Art. 237-8. § 1. Kodeksu Pracy Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Art. 237-9. § 1. Kodeksu Pracy mówi z kolei o tym, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Aby sprostać powyższym wymaganiom i tym samym ulepszyć system BHP proponujemy fachowe doradztwo w doborze i zakupie ŚOI oraz prowadzenie okresowych przeglądów sprzętu ochronnego i rejestrów związanych z tymi przeglądami, według dyrektywy 89/686/EEC. Prowadzimy certyfikowane przeglądy sprzętu wiodących Polskich producentów takich jak: Assecuro, Robod, Protekt a także według potrzeb innych wytwórców środków ochrony indywidualnej.

Dobór i Przeglądy okresowe:

  • Sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
  • Sprzętu zapobiegającego rozpoczęcie spadania
  • Odzieży ochronnej (chroniącej przed płomieniami, środkami chemicznymi i jonizującymi, uszkodzeniami mechanicznymi itp.)
  • Kasków ochronnych
  • Ochronników słuchu i wzroku
  • Rękawic ochronnych
  • Ochron dróg oddechowych
  • Odzieży ostrzegawczej
  • Środków chroniących przed zagrożeniami elektrycznymi.