EKSPERTYZY WYSOKOŚCIOWE

Safe Workers zrzesza w swoich szeregach instruktorów i techników dostępu linowego OTDL i budowlanego. Dlatego też na życzenie Klienta jesteśmy w stanie sprawnie, rzeczowo i ze znawstwem dokonać wszelkich ekspertyz wysokościowych, dotyczących stanu technicznego:

  • Piorunochronów i odgromników
  • Konstrukcji nośnych i asekuracyjnych na masztach, kominach, halach, silosach, budynkach i innych obiektach wysokościowych
  • Elementów kotwiczących w celach asekuracyjnych na dachach i platformach dla ekip technicznych (odśnieżanie dachów itp.)
  • Systemów usuwania wody z dachów (kontrola ciągów rynnowych i odpływowych)
  • Ciągów komunikacyjnych na dachach dla ekip technicznych
  • Systemów monitoringu
  • Systemów skraplaczy i natrysków w wysokich konstrukcjach halowych

We współpracy z Organizacją Techników Dostępu Linowego prowadzimy szkolenia specjalistyczne do pracy w dostępie budowlanym i linowym OTDL