INSTRUKCJE BHP I PPOŻ

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy, PRACODAWCA ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów BHP w zakładzie Klienta tworzymy:

  • Instrukcje ramowe
  • Instrukcje ogólne
  • Instrukcje stanowiskowe
  • Plany BIOZ