SAFE WORKERS

Jeśmy firmą szkoleniowo-doradczą oferującą usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

Ściśle współpracujemy z Organizacją Techników Dostępu Linowego (OTDL) i ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Praca, w którym realizujemy projekty w zakresie doradztwa w doborze i okresowych przeglądach technicznych Środków Ochrony Indywidualnej do prac wysokościowych.

Świadczymy również usługi w zakresie stałego nadzoru BHP nad firmą oraz wypełniamy obowiązki służby BHP w zakładzie pracy.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i usługę dostosowujemy ściśle do wymagań i potrzeb Klienta, dopasowując ją do charakterystyki danego zakładu pracy i jego pracowników.