PROTOKOŁY POWYPADKOWE

WYPADEK PRZY PRACY to zdarzenie nagłe (zaistniałe w ciągu trwania jednej zmiany roboczej), wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ustawa z dnia 30.10.2002 w sprawie ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002.199.1673).

Na wniosek pracodawcy przeprowadzimy kompleksowe dochodzenie powypadkowe - ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku, sporządzimy niezbędny protokół powypadkowy i związaną z nim dokumentację, przeprowadzimy dogłębną analizę wypadku i zastosujemy odpowiednie środki zapobiegawcze aby zdarzenie się nie powtórzyło.