SZKOLENIA BHP

Zgodnie z Art. 2373 §2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. W związku z tym wymogiem oferujemy Państwu następujące szkolenia, prowadzone według wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.):

 • Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - dotyczy nowo zatrudnionych pracowników,
 • Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla:
  1. Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
  2. Pracowników administracyjno - biurowych,
  3. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  4. Pracowników działów inżynieryjno - technicznych.
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ),
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.